Teksmark: ’n Kunste Onbeperk-projek, ondersteun deur die Nasionale Afrikaanse Teaterinisiatief (NATi) en die Baxter Teatersentrum. Kunste Onbeperk se Teksmark, nou in sy tweede jaar, se doel is om nuwe Suid-Afrikaanse verhoogtekste te ontwikkel en aan skrywers ’n geleentheid te bied om hul idees en tekste aan belanghebbendes in die teaterbedryf, bekend te stel.

Terugblik op die eerste Teksmark

By die eerste Teksmark in 2016 is 14 tekste gekies en deur skrywers voorgelê. Amee Lekas se Die dans van die watermeid is deur NATi opgeraap en debuteer in September by die Baxter Teatersentrum. Marina Albertyn se Melk en vleis open in Oktober 2017 by Aardklop.

Wie kan deelneem? Alle skrywers (hetsy gevestig of opkomend) kan deelneem.

Hoe werk deelname? Skrywers het die titels van hul tekste, ’n uiteensetting van die inhoud en karakters en ’n tematiese konteks ingedien. Volledige tekste was verwelkom, maar opvoerbare uittreksels van ten minste tien minute was  die minimum vereiste.

Hoe werk Teksmark? Voorstelle word oorweeg om op 7 en 8 November 2017 as leesteater by die Baxter Teatersentrum in Kaapstad aangebied te word. Verteenwoordigers van teaters, feeste, vervaardigers en ander moontlike beleggers word genooi om met skrywers oor hul teks-idees te gesels.

 

 

Watter tipe voorstelle word oorweeg?

Voorstelle in alle Suid-Afrikaanse tale word oorweeg, maar die skrywer moet inwillig dat die teks ook na Afrikaans vertaal mag word. Slegs tekste wat nog nooit voorheen professioneel opgevoer is nie, word oorweeg