ALPHA

NATi / Vlaamse Regering / Vrystaat Kunstefees

Manzikazi Scota, Jane Mpholo,

Gerben Kamper, John Paka, Vaneshran

Arumugam, Saree van Coppenhagen, Crystal

Donna Roberts Erwin Maas, Stef de Paepe,

Adriaan Meyer Guy DeLancey, Bram

Generasie Z is nog nie eens gedefinieer nie en die volgende is reeds daar, die eerste milleni.rs wat in die 21ste eeu gebore is en waarskynlik Alfa genoem sal word. Waarvoor sal hulle onthou wil word? Met die steun van NATi, die Koninkryk van Nederland en die Vlaamse regering (Belgi.) sal ’n kreatiewe span van Suid-Afrika asook internasionale kunstenaars die vrae met Suid-Afrikaanse tieners ondersoek. Watter nuwighede kan ons van di. Generasie verwag?