KENNISGEWING
Dit was vir  NATi ‘n groot voorreg om in 2017  aansoeke en voorleggings van verskeie rolspelers in die bedryf te ontvang en vir befondsing te oorweeg. Ons kon ‘n pakket van uiteenlopende en verdienstelike teaterproduksies ondersteun.
NATi se seleksieproses vir 2019 begin eersdaags.  Ten einde aan die groeiende behoeftes van die teater- en feestelandskap te bly voldoen, gaan ons in 2019 slegs fokus op opdragwerke en groter produksies wat na verskeie feeste en selektiewe teaters kan toer.  
Vervaardigers, skrywers, regisseurs en ander skeppendes is egter  steeds welkom om ons te kontak met idees en voorstelle (cornelia@nati.org.za / www.nati.org.za) . Ons gesels graag oor nuwe inisiatiewe.

Wie is NATi?

Die Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief (NATi) is ‘n nie-winsgewende, selfstandige organisasie, befonds deur die Dagbreek Trust, wat hom beywer vir en toegespits is op die bevordering van Afrikaanse teater en toneel op ‘n inklusiewe grondslag tot voordeel van die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap.

NATi is gestig as ’n befondsing- en ontwikkellingsinisiatief van verdienstelike Afrikaanse teater in samewerking met die Feesteforum (Aardklop, Innibos, KKNK, Suidoosterfees, Vrystaat Kunstefees en Woordfees) en onafhanklike vervaardigers. NATi fokus op projekte wat die teaterbedryf as ’n geheel dien en ’n stem of perspektief toevoeg tot ’n Suid-Afrikaanse narratief in Afrikaans.

ONDERSTEUN

Verdienstelike Afrikaanse teaterstukke geldelik te ondersteun wat sonder befondsing van buite nie die lig sou sien nie

GELEENTHEID

In samewerking met kunstefeeste en teatervervaardigers landwyd geleenthede te identifiseer waar hierdie teaterstukke opgevoer kan word

ONTWIKKEL

Steun te verleen met die ontwikkeling van oorspronklike, nuwe Afrikaanse teater- en toneeltekste

TEATERGEHORE

Projekte te onderneem wat die ontwikkeling van teatergehore bevorder, met besondere klem op gehoorontwikkeling in skole, sowel as in Afrikaanse gemeenskappe waar so ‘n behoefte geïdentifiseer word

SKEP

Geleenthede te skep vir kundiges en aspirant-kundiges in al die dissiplines van teaterpraktyk, veral vir jonger en opkomende teaterpraktisyns

ONS PROJEKTE

NUUS & JOERNAAL

Babbelagtig

Babbel, brabbel en onsin. (Die Burger – 31 Mar 2018Laetitia Pople) Só praat ’n baba en so ook ’n nar. ’n Mens verstaan instinktief wat hulle op die hart het en […]

Read More

2019 Produksies

SKAKEL ONS